?♂ Целта е да се повиши знанията за ?♂ здравословен начин на живот и възможностите за профилактика на заболяванията.